Skip to content Skip to footer

Jaki jest zakres obsługi kadrowo-płacowej

Co dokładnie kryje się pod określeniem obsługa kadrowo płacowa? Poniżej precyzujemy, jaki rodzaj wsparcia wchodzi w zakres tego typu usług.

Obsługa kadrowo płacowa - jakich usług możemy się spodziewać?

Osoba, która wykonuje obowiązki związane z takimi działaniami, jak obsługa kadrowo płacowa, skupia się na zarządzaniu sprawami osobowymi pracowników i pracowniczek. Przede wszystkim więc prowadzi bieżącą obsługę kadrową. Do tego typu obowiązków zaliczymy m.in.: 

  • sporządzanie dokumentów, które będą zgłaszane do poszczególnych urzędów
  • doradzanie w kwestiach dotyczących prawa pracy
  • obsługę z zakresu ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych itp. 

Usługi kadrowo płacowe to też prowadzenie kartotek zatrudnionych osób oraz kontakt z ZUS. Osoba, na której barkach spoczywa obsługa kadrowa, zajmie się także rozliczaniem urlopów oraz kierowaniem pracowników i pracowniczek na okresowe badania lekarskie. W niektórych przypadkach taka praca wiąże się także z rekrutowaniem nowych pracowników.

Usługi kadrowo płacowe - jak rzetelnie realizować tego typu obowiązki?

Obsługa kadrowa wymaga znajomości aktualnych przepisów oraz dokładności. Warto pamiętać, że to niezwykle szeroki zakres obowiązków. Oprócz wcześniej wspomnianych kwestii, obsługa kadrowa i płacowa może obejmować także doradztwo podatkowe, a także realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej jednak takie usługi sprowadzają się do standardowych czynności, a więc do np. tworzenia list wynagrodzeń czy list wypłat z tytułów umów cywilnoprawnych.

Nie ma znaczenia, czy potrzebujemy kompleksowego, wieloaspektowego wsparcia, czy może poszukujemy standardowej pomocy – obsługą kadrowo płacową powinny zajmować się jedynie kompetentne podmioty. Zaniedbania na tym polu nie tylko mogą negatywnie wpłynąć na działania naszego przedsiębiorstwa i doprowadzić do informacyjnego chaosu. Mogą też utrudnić nam przestrzeganie obowiązujących przepisów.